Buying

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

Ronak Kunjadiya 11/05/2019

Material Name : HDPE LDPE PP PVC
Original Product
Color : natural or color
Grade : off grade and regrind or recycled

Ronak Kunjadiya 11/05/2019

HDPE
LDPE
PP
PVC
regrind and scrap